Provoz školy je financován ze čtyř zdrojů:
1) státní normativ
2) školné
3) granty
4) soukromé zdroje
Školné
Školné pro školní rok 2023/24 naleznete níže v tabulce. Školné je částka rozpočtová, hradí se bez ohledu na to, jestli dítě zrovna chodí či nikoli.
V případě, že do školy chodí více dětí z jedné rodiny, sleva na školném pro další dítě činí 15% ze základní částky.

Ohledně školného je potřeba vždy individuální dohoda.
počet dní školné/rok (x12) cena/měsíc
5 dní v týdnu 103.200,- 8.600,-
4 dny v týdnu 91.200,- 7.600,-
3 dny v týdnu 76.800,- 6.400,-
2 dny v týdnu 64.800,- 5.400,-
1 den v týdnu 43.200,- 3.600,-
Vašeho předškoláka výborně připravíme na vstup do základní školy!
Stravné
Stravné činí 52 Kč na den. Finální částka se odvíjí od počtu dnů, které dítě ve škole stráví.
Příspěvek na kulturu
Pro děti z I. oddělení činí 2500 Kč na rok, pro děti z II. oddělení činí 3000 Kč na rok. Z těchto peněz hradíme návštěvy divadel, výstav, diskoték a jiných kulturních akcí během celého roku.
Platit je možné buď hotově přímo ve škole, nebo na účet školy. Sami se rozhodnete o způsobu i formě splátek. Způsob i výše plateb jsou upraveny smlouvou, kterou obdržíte při nástupu do mateřské školy.
Provozní doba
Škola je otevřena denně od 6:30 do 18:00 hodin. Máme otevřeno celý školní rok mimo vánoční svátky. V létě máme otevřeno celý červenec, poslední týden jedeme společně na tábor a pak se sejdeme až 1. září.