Naše škola je držitelem certifikátu v projektu RODIČE VÍTÁNI. Jeho kritéria jsou vyvěšeny u vstupu do budovy školy.
Rodiče jsou informováni o veškerém dění ve škole. Hlavním zdrojem informací jsou naše webové stránky (www.skolkavuvalu.cz). Zde jsou, kromě aktualit, každý týden zveřejňovány týdenní plány obou tříd (tam je popis každodenních činností, včetně všech odchodů do divadel, na výlety, na plavání), jídelní lístky i kalendář akcí. V kalendáři se objeví všechny akce s dostatečným předstihem, takže rodiče mohou přizpůsobit svůj program. Jídelní lístek i týdenní plány obou tříd jsou dále vyvěšovány na informativní nástěnce v šatně. Velkou roli v informovanosti rodičů hrají i pravidelně obměňované nástěnky a výstavky prací dětí
Velkému zájmu se těší podzimní brigády spojené s opékáním buřtů a posezením u ohně s písničkou. Brigád se zúčastňují celé rodiny v hojném počtu.
Samostatnou kapitolou jsou pro nás vánoce. Spolu s dětmi vyzdobíme třídy, šatny i budovu školy. Každoročně podnikneme autobusový výlet do Pekla, do příbramských dolů, kde místní ochotnický spolek připravuje pro děti setkání s čerty a Mikulášem. Tohoto výletu se mohou zúčastnit rodiče i sourozenci. Zájem je opravdu veliký. Neodmyslitelnou součástí "vánočení" se u nás stalo pečení a zdobení medových perníčků spolu s rodiči, sourozenci a přáteli školy. Odpoledne připravíme, kromě vykrajování, pečení a zdobení perníčků, několik vánočních dekorativních technik pro příchozí, malé občerstvení pro děti i dospělé a tvůrčí odpoledne plné smíchu a vánočního těšení může začít. Vyvrcholením celého snažení je pak vánoční posezení s rodiči a přáteli školy u vánočního stromečku.
Stejně tak o velikonocích opět malujeme a zdobíme třídy, šatny, budovu školy, pořádáme pro naše děti, rodiče, sourozence, přátele školy, ale i veřejnost velikonoční dílnu, podobnou jako o vánocích.
Po vzájemné dohodě je upraven režim dne - příchody i odchody dětí dle přání a možností rodičů, odpolední odpočinek (individuální přístup, děti spát nemusí respektive větší děti po obědě nespí, mladší po dohodě s rodiči). Volný pohyb dětí po škole při hravých činnostech, což nám umožňují lamelové dveře mezi třídami, je rovněž dětmi i rodiči velmi pozitivně přijímán.
Rodiče nám ochotně pomáhají při zajišťování větších akcí a aktivně se těchto akcí účastní. Stejně tak nám velmi pomáhají při materiálním zajišťování chodu školy. V šatně je umístěna nástěnka se seznamem věcí, které aktuálně potřebujeme, a rodiče podle svých možností, přinesou, co uznají za vhodné. Toto je velkým přínosem pro naši kvalitní práci. Stejně tak rodiče pomohou s hračkami pod stromeček.
Již druhým rokem spolupracujeme s neziskovou organizací AISIS. Byli jsme hlavní pilotní mateřskou školou pro projekt Finanční gramotnosti Aflatot. Díky tomuto projektu navštívila jedna z učitelek několik škol v Portugalsku a měli jsme tak možnost inspirovat se prací jiných školských systémů. Také u nás byly na násleších učitelky z mateřských škol a to nejenom v rámci naší republiky, ale také ze Slovenska a Maďarska.
Pokud rodiče požádají o pomoc při posouzení školní zralosti, zprostředkujeme vyšetření pro jejich děti ve speciálním pedagogickém centru v mateřské škole Deylova. S pomocí tohoto centra řešíme i případné problémy. Rodiče přivítali i nabídku na hlídání starších sourozenců v době jejich školního volna (podzimní, pololetní, jarní a jiné prázdniny). Jednotlivé další problémy (výchovné, s hledáním vhodné ZŠ…) řešíme individuálně, vždy se snažíme najít co nejefektivnější a nejšikovnější řešení. O správnou výslovnost dětí se v naší škole výborně stará paní učitelka Milada Fišerová, logopedický asistent. Spolupracuje již mnoho let s Mgr. Jitka Holmanovou ze střediska pro sluchově postižené děti Mrázovka, která řeší pouze ty nejsložitější případy. Paní Mgr. Jitka Holmanová se stala naší konzultantkou a garantkou.
Každoročně pořádáme lyžařský výcvik pro rodiče s dětmi. Výcviku se mohou zúčastnit i děti bez rodičů. Výcvik je dobře organizován. Děti jsou rozděleny do družstev podle své výkonnosti a starají se o ně kvalifikovaní instruktoři. Rodiče mají možnost si zalyžovat nebo jen tak odpočívat, podle své potřeby. Pro děti které se výcviku neúčastní je ve škole připraven adekvátní program zcela v souladu s RVP respektive ŠVP.
Každoročně pořádáme letní tábor pro rodiče s dětmi. Jezdí s námi celé rodiny, ale mohou jet i děti bez rodičů. Tato forma, kdy rodiče mají možnost na výběr, jestli pošlou své dítě samotné nebo se připojí k nám, se setkala s velkým ohlasem a několik rodin s námi strávilo již opakovaně a některé se samozřejmě přidaly, krásný týden plný her a dobrodružství. Úspěch akce je velmi patrný na počtu účastníků tábora. V prvním roce nás jelo 30, teď už nás jezdí kolem 80. Pro děti je připraven program plný her a sportu.
Vzhledem k tomu, že tábora se účastní všichni zaměstnanci školy, je škola v době jeho pořádání uzavřena. Rodiče toto vědí již při nástupu a mohou se na tuto situaci připravit s dostatečným předstihem.
Každoročně pořádáme školu v přírodě. Školy v přírodě se účastní převážně děti z II. oddělení, ale po dohodě s rodiči, s námi mohou jet i šikovné děti z „maláčů“. Máme zkušenost, že i tyto menší děti odloučení od rodičů zvládnou bez problémů, školu v přírodě si užijí a jsou přínosem pro svůj tým. Tato akce je pouze pro děti bez rodičů, pro děti které nejedou, zůstává v provozu jedna třída ve škole, která nabízí adekvátní program zcela v souladu s RVP respektive ŠVP.
Přijímáme do docházky děti s hendikepem. Těchto dětí prošlo školou již několik (ADHD, Aspergerův syndrom, fyzické postižení…). Máme tedy již zkušenost s tím, jak tyto děti začlenit do dětské skupiny, aby jejich pobyt ve škole byl bezproblémový a pro všechny co nejšťastnější. Je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán, s kterým pracujeme na tom, aby úspěšně docházku dokončily a plynule přešly do základní školy