Jsme obecně prospěšná společnost, IČO: 27 11 86 57, zapsaná dne 19. 1. 2004 do Rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce č. 316.
1. 9. 2004 byla škola zapsána do sítě škol.
V listopadu 2017 ve škole proběhla inspekční činnost České školní inspekce, celou inspekční zprávu naleznete na stránkách České školní inspekce zde.
Zabýváme se předškolní výchovou dětí, jejich vzděláváním a osobnostním rozvojem. Za tímto účelem o.p.s. provozuje mateřskou školu, školní jídelnu, pořádá vzdělávací a pobytové akce pro rodiče a děti a další otevřené aktivity podporující zdravý a všestranný rozvoj dětí předškolního věku.
Škola je dvoutřídní, s malým počtem dětí. Zajišťuje klidné, rodinné prostředí a zároveň pestrý a přitažlivý program se spoustou legrace.
Školní vzdělávací program je založen na metodách Kritického myšlení (RWCT).
Školu pravidelně navštěvuje Česká školní inspekce, Česká hygienická inspekce, společnost každoročně prochází finančním auditem.
Škola je umístěna v malé, příjemné zahradě (na dohled od dolního vchodu motolské nemocnice) a má v této oblasti i relativně čisté ovzduší.