Zápis jako takový neděláme, děti se k nám mohou hlásit během celého roku. Vzhledem k naší snaze o co nejotevřenější komunikaci, se nám tento systém osvědčil jako nejúčelnější.
Přijďte se k nám podívat a uvidíte sami, jestli vás náš otevřený přístup zaujme. Můžete přijít kdykoli, můžete zavolat, poslat zprávu či email, je to zcela na vás.
Pokud se rozhodnete chodit k nám do školky, stačí jen včas přinést vyplněný evidenční list, který ve škole obdržíte. Přednost pro přijetí do školy mají sourozenci dětí, které k nám již chodí či chodili a dále postupujeme podle přísloví „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.
Pokud je místo, jste přijati a pro školu je toto rozhodnutí závazné. V žádném případě to neznamená, že musíte do školy nastoupit. Chápeme, že situace v rodině se může změnit a vy nebudete školku potřebovat.
Při nástupu do MŠ je se zákonnými zástupci sepsána smlouva, ze které jasně vyplývají podmínky docházky do naší školy.
Vždy je nutná osobní dohoda, rádi vás v naší škole přivítáme.