Název projektu: Multikulturní výchova na MŠ v Úvalu
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002088
Poskytovatel dotace: Operační program Praha – pól růstu

Cílem projektu je posílit multikulturní výchovu na Mateřské škole V Úvalu a tím posílit inkluzi ve škole.

Výukové materiály k projektu ke stažení zde.

 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole V Úvalu
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001563
Název pozice: Dvojjazyčný asistent

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ (odlišný mateřský jazyk) a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole V Úvalu
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000663

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ (odlišný mateřský jazyk) a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

 

Název projektu: Komunitní centrum při Mateřské škole V Úvalu
Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000715
Poskytovatel dotace: Operační program Praha – pól růstu

Projekt MŠ V Úvalu o.p.s. si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra při MŠ na Praze 5, ul. Weberova 299/33, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém vzdělávacích, poradenských, volnočasových a environmentálních aktivit (vč. vzniku komunitní zahrady) a dále budou realizovány kulturní aktivity jako součást aktivizace místní komunity.

 

 

Název projektu: Šablony II. pro MŠ V Úvalu, Praha
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015374
Termín realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory Mateřské školy V Úvalu formou zaměstnání chůvy, za účelem integrace dvouletých dětí do dětského kolektivu.

 

Název projektu: Šablony III. pro MŠ V Úvalu
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021774
Termín realizace: 1. 9. 2021 - 30. 9. 2022

Cílem projektu je dočasné poskytnutí personální podpory Mateřské školy v Úvalu formou zaměstnání chůvy, za účelem integrace dvouletých dětí do kolektivu MŠ.

 

Název projektu: Pedagogická podpora pro MŠ v Úvalu (OP JAK, Šablony I.)
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001619
Termín realizace: 1. 10. 2022 - 30. 9. 2024

Cílem projektu je dočasné poskytnutí personální podpory Mateřské školy v Úvalu formou zaměstnání chůvy, za účelem integrace dvouletých dětí do kolektivu MŠ a zároveň podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.