Jedna z nejdůležitějších kompetencí, kterou by měly děti před odchodem do základní školy zvládnout, je komunikace, a to ve všech možných rovinách a situacích.

Cíl

Zlepšit kulturu mluvení, učit děti o věcech přemýšlet.
Věková skupina 4 - 6 let.

Charakteristika a záměry projektu

Projekt "Hry se slovy" nás provází celým školním rokem. Prolíná do všech oblastí a aktivit, kterými se ve škole zabýváme. Je nastaven tak, abychom prostřednictvím her, párového i skupinového sdílení, myšlenkových map a dalších metod kritického myšlení procvičili všechny druhy jazykových a komunikačních dovedností. Děti jsou cíleně vedeni k tomu, aby byly sebevědomější, nebály se vyjádřit svůj názor, uměly ho obhájit, vysvětlit, diskutovat nad tématem. Učí se o věcech přemýšlet.

Očekávaný přínos

Tím , že se snažíme o to, aby dítě pasivně nepřijímalo předkládaná fakta, ale přemýšlelo o nich, konfrontovalo je s vlastní zkušeností, argumentovalo, obhajovalo svůj názor, ale i vyslechlo názory ostatních, zapojilo se do diskuse, učíme děti myslet analyticky. Učíme tedy děti samostatně přemýšlet a formulovat ne jen odříkávat.

 

Více o projektu si přečtěte zde. Časopis Úvaláček zde.

Milada a Monika
Učitelky z II oddělení